Föreningens stadgar

Föreningens stadgar (pdf)

 

Styrelse & Funktionärer

Ordförande

Andreas Graveleij

Tel: 070-158 00 73

Vice ordförande

Eva Dahlberg

Tel: 070-251 39 88

Sekreterare

Martha Andersson

Tel: 070-317 68 84

Kassör

Anna Ganters

Ledamöter

Annica Larsdotter

Tel: 070-651 70 14

Margareta Lindgren

Tel:

Revisor & revisorssuppleant

Mats Dahlberg

Lina Hedin

Programgruppen 2018

Martha Anderson

Eva Dahlberg

Louise Andersson

Cathrine Lindström Mårdh

André Strömqvist

Satu Sundström

Valberedning

Gunnel Frid, 070-266 92 71

Kerstin Tägtsten

Webmaster

Eva Dahlberg

Tel: 023-77 10 02

 

Bli medlem!

Läs mer

 

fb Föreningens sida

fb Diskussionsgrupp

 

FTO:s Program 2019Program 2016

Här kan du ladda ner eller skriva ut hela programmet i pdf-format. Det är tre sidor.

Sätt på kylskåpet så du inte missar någon trevlig trädgårdshändelse.

Program 2019 (pdf)

 

Falubygdens Trädgårdsodlare - en lokalavdelning till Riksförbundet Svenskträdgård