Föreningens stadgar

Föreningens stadgar (pdf)

 

Styrelse & Funktionärer

Ordförande

Monica Bergqvist-Rudström

Tel: 023-277 79

E-post: mberrud@gmail.com

Vice ordförande

Andreas Graveleij

Tel: 070-158 00 73

E-post: info@andreasgraveleij.se

Sekreterare

Martha Andersson

Tel: 070-317 68 84

E-post: martha.02315704@telia.com

Kassör

Anna Ganters

 

E-post: anna.ganters@gmail.com

 

Ledamöter

Annica Larsdotter

Tel: 070-651 70 14

E-post: annica.larsdotter@gmail.com

Margareta Lindgren

Tel:

E-post:

Revisor & revisorssuppleant

Mats Dahlberg

mats@righteducation.se

Lina Hedin

lina.hedin@gmail.com

Programgruppen

Martha Anderson, martha.02315704@telia.com

Eva Dahlberg, eva@knektbo.se

Gunnel Frid, gunnel.frid@gmail.com

Cathrine Lindström Mårdh, cathrine.mardh@hotmail.com

André Strömqvist, andre@andrestromqvist.se

Satu Sundström, ssu@du.se

Valberedning

Gunnel Frid, 070-266 92 71, gunnel.frid@gmail.com

Kerstin Tägtsten, k.tagtsten@hotmail.com

Webmaster

Eva Dahlberg

Tel: 023-77 10 02

eva@knektbo.se

Bli medlem!

 

Läs mer

 

 

 

fb Föreningens sida

fb Diskussionsgrupp för medlemmar

 

FTO:s Program 2017Program 2016

Här kan du ladda ner eller skriva ut hela programmet i pdf-format. Det är tre sidor.

Sätt på kylskåpet så du inte missar någon trevlig trädgårdshändelse.

Program 2017 (pdf)

 

 

epostHar du en mejladress?
Om du har en mejladress så är vi tacksamma att få använda den, det spar både tid och pengar.
Skicka din mejladress till Anna Brorsson (anna.e.k.brorsson@gmail.com).
Kom ihåg att också meddela ändringar.

Falubygdens Trädgårdsodlare - en lokalavdelning till Riksförbundet Svenskträdgård